TREGU I JETËS!!

Një ditë prej ditëve hyra në tregun e jetës dhe vërejta gjëra të çuditshme!

Pash zemra që shiten dhe mendje që blihen!

Gjeta ndjenja të hedhura për tokën e kohës që shkelet mbi të dhe nënçmohen!

Dhe e gjeta besnikërinë nëpër dyqane.. e braktisur, askush nuk kalonte përreth saj!

Dhe poashtu, nëpër dyqane e gjeta edhe gënjeshtrën, kurse njerëzit me të madhe bashkëpunonin me ato dyqane!

Dhe e gjeta sinqeritetin, si mall, i markës dhe stilit të vjetër!!

Për çudi ky është realiteti i tregut të jetës!! 

Nga arabishtja: Irfan JAHIU