Ti o Muhamed

Ti o Muhamed

 
Ti o muhamed 
Kur’an na mësove,
Ti në rrugë te drejtë
Ti na drejtove.
 
Ti o muhamed 
Muslimanve ju ke thënë,
Me ardhuru Allahun 
E me luftu me shejtan.
 
Ti o muhamed
Njerzt i ke kshilluar, 
Se shejtani të qonë
N’rrugë t’gabuar.
 
Ti o muhamed 
Ke qene pengamber, 
Ti për herë të parë
Ke thënë Allahu Ekber.