Të rinjtë me probleme të sjelljes ‘lidhen ndryshe’!

Në një studim të publikuar sot, metodat neuroimagjinuese u përdorën për të analizuar të rinjtë me ‘çrregullime në sjellje’ – e cila ka simptoma që variojnë nga gënjeshtra deri te mungesa e paarsyeshme në dhunën fizike dhe përdorimin e armëve. Hulumtuesit nga universitetet e Bath, Kembrixh dhe Instituti i Teknologjisë prej Kalifornisë u përcaktuan për të kuptuar më shumë rreth lidhjeve të trurit në adoleshentët me çrregullime sjelljesh.

Ata përdorën skanime MRI tek të rinjtë me çrregullime të sjelljes, si dhe adoleshent në zhvillim tipik, për të analizuar amigdalën – pjesën kyçe të trurit të përfshirë në kuptimin e emocioneve të të tjerëve – dhe si komunikon me pjesët e tjera të trurit. Studimet e mëparshme sugjeruan se adoleshentët me këto probleme kanë vështirësi të njohin shprehjet e zemëruara dhe të trishtuara të fytyrës dhe hulumtimi më i fundit zbuloi se ata kishin mangësi të konsiderueshme në përgjigje nga regjioni i amigdalës në tru.

Ata gjetën se të rinjtë me çrregullime sjelljesh treguan lidhshmëri jonormale midis amigdalës dhe korteksit paraballor të trurit – rajonit përgjegjës për vendimmarrje dhe ndalimin e sjelljes. Në kundërshtim me të menduarit e mëparshëm, të rinjtë me çrregullime të sjelljes dhe nivele të larta të tipareve psikopatike – termi që përdoret për të përcaktuar deficitet në faj, pendim dhe ndjeshmëri – tregoi lidhjen normale mes këtyre fushave. Studiuesit thonë se kjo gjetje mund të ndihmojë të shpjegojë se pse të rinjtë me kusht luftojnë për të kontrolluar dhe rregulluar emocionet e tyre, gjë që mund t’i bëjë ata më të prirur ndaj zhvillimit të ankthit ose depresionit.

Dr Graeme Fairchild, nga departamenti i psikologjisë i Universitetit të Bath, tha: “Këto rezultate mund të shpjegojnë pse të rinjtë me çrregullime të sjelljes, por pa tipare psikopatike, e kanë të vështirë kontrollin e emocioneve të tyre – veçanërisht emocione të forta negative si zemërimi. “Pjesët e trurit që zakonisht përfshihen në rregullimin e pjesëve emocionale të trurit duken më pak të afta për ta bërë këtë në të rinjtë vetëm me çrregullime sjelljeje . “Me kalimin e kohës, kjo mund të çojë në zhvillimin e problemeve bashkë-morbide të shëndetit mendor, si depresioni ose ankthi, ndërsa të rinjtë me tipare psikopatike mund të mbrohen nga zhvillimi i këtyre problemeve”.