Sukseset filluan

Suksesët filluan
presim edhe të tjera,
për dikë është dimri
e për dikë pranvera.

Fjalë sa të duash,
por s’ke çfarë të thuash
presim të lirohën
edhe hoxhollarët tjerë
të cilët për popull janë
shumë me vlerë.

Punën e tyre të madhe
askush s’mund ta zëvendësojmë
në vend se ti shpërblejmë
ne i arrëstojmë.

(ALLAHU I LIROFTË SA MË SHPEJTË
EDHE HOXHOLLARËT E TJERË)

 

Abdullah Huruglica