Si ta shijojmë ëmbëlsinë e besimit(imanit)?

Si ta përjetojmë kënaqësinë shpirtërore?

Duke poseduar këto tri gjëra:
1. Ta duam Allahun dhe të dërguarin e Tij më shumë se çdo kënd tjetër.
2. Ta duam njeriun për hir të Allahut.
3. Ta urrejmë daljen prej kësaj feje ashtu siç e urrejmë hudhjen ne zjarr.

(Nxjerr nga thënjet e Pejgamberit alejhi selam)

Përshtati hoxhë Fadil Musliu