A DON QË TË KENË LAKMI NË TY PEJGAMBERËT DHE DËSHMORËT

O Vëlla i dashur,dhe ti motër e nderuar.


A e din se,Pejgamberi a.s. ka thënë:nga besimtarët dhe besimtaret,ka njerëz që nuk janë Pejgamberë as që janë dëshmorë por ata në ditën e gjykimit.


1-Do t’i kenë lakmi Pejgamberët dhe dëshmorët.
2-Fytyrat e tyre dotë jenë nurë(dritë)
3-Do të ulen në kulltuqe prej nuri.
4-Nuk do të frikohen kur të frikohen njerëzit.
5-Asqë do të dëshprohen kur të dëshprohen të tjerët.
Dikush tha:o i Dërguar,na i përshkruaj ata që t’i duam.
Pejgamberi a.s. Tha:
Ata janë njerëz,që janë dashur mes veti për hirë të Allahut,duke mos qenë në lidhje farefisnore as miqësore.
As që janë dashur për ndonjë interes tê kësaj botë,por dashuria e tyre ka qenë,vetëm për Allahun.

O Zot,na mundëso që të jemi prej tyre.
Amin ja Rabbel aleminë.

Dr.Zekerija Bajrami