Si ta shihni kush e përdor Wi-Fi tuaj?

Nëse keni rrjet Wi-Fi në shtëpinë/zyren tuaj, është mjaft e rëndësishme ta shikoni se kush po e përdor atë.

Këtu keni disa metoda që çdokush mund ti ndjekë për të kontrolluar me lehtësi së kush është i lidhur më Wi-Fi.

Wireshark (Windows/macOS/Linux)

Image

Wireless Network Watcher (Windows)

Image

GlassWire (Windows)

Image

Bandwhich On Linux

Image