SI DUHET SJELLUR ME ALLAHUN

Ibrahimi a.s.duke debatua me idhujtarët,dhe duke u mundua që t’i bindë ata se idhujtë nuk mund të bëjnë dëm e as dobi,ai atyre iu tha: Zoti im,(është Ai)i cili më krijoi dhe Ai më udhëzon.
Dhe Ai që më ushqen dhe më jepë të pijë.
Dhe kur unë sëmurem Ai më shëronë.
Pra,është Allahu Ai që krijonë dhe udhëzonë,Ai që na jepë të hamë dhe të pimë. Allahu nuk na sëmunë,por ne vet sëmuremi e Ai na shëronë.Kështu tha Ibrahimi a.s. dhe kështu duhet të themi edhe ne.Por për fat të keq,shum njerëz,thonë:Allahu ma coj sëmundjen por unë e xheta mjekun e mirë,ose përdora barna të mira dhe u shërova.
Subhanallah,sa po gabojmë! o Zot na udhëzo.
Ja Rabbel aleminë.

Shkruar nga hoxha Zekerija Bajrami. /Radio Pendimi