SI DUHET KUPTUAR FJALEN E PEJGAMBERIT DUNJAJA BURG I BESIMTARIT

Pejgamberi a.s.thotë:dunjaja është burg i Muslimanit,kurse xhennet i jo Muslimanit.
Omeri i drejtë,duke kaluar hipur ne një deve,dhe i veshur mirë.
Takoi një jehudi plak,i sëmurë dhe i varfur,kur e pa ai Omerin i tha:Omer,Pejgamberi juaj thotë:dunjaja eshtë burg per ju e xhennet per ne.
Por kjo nuk eshtë e vertetë,ngase shih si jeton ti e si jetoj unë!
Omeri tha:shum e vertetë eshtë thenja e Pejgamberit tim,ngase ti nese vdes ceshtu pa iman,dotë shkosh në xhehennem,dhe atëherë do të thuash:aaah sa mir kam qenë në dunja sikur nē xhennet.
Ndërsa, unë nese hy në Xhennet,kjo jetë qe ty të duket shum e mirë për mua, do të jetë sikur të kem qenë në xhehennem.
Pra kështu duhet kuptuar hadithin e Pejgamberit a.s.

Shkruan hoxhë Zekerija Bajrami