Shum në numër por si shkuma e detit

Pejgamberi ynë i dashur,në një rast ka thënë: c’do të bëni ju, kur e gjith bota do të tubohen për të ju zhdukur juve,ashtu sic tubohen egërsirat rreth gjahut të tyre(per ta ngrënë)dikush tha: a pak do të jemi ne atëherë o i Derguar? Ai tha:jooo ju do të jeni shum në numër, por do të jeni të dobët sikur shkuma e detit pa vlerë.
Sot Muslimanët janë afër dy milijardë,por të shperndarë,të percarë. Nuk e kanë dertin e njëri tjetrit.
Të habitur pas dunjasë.
Kështu që bota po luan me Muslimanët.
Po dhashtë Zoti që kjo që po ndodh keto në botën arabe le të jetë nji mësim për të gjithë.
Le të jetë mësim për ne dhe për ata që na përfaqësojnë neve,se përndryshe
Mund të bëhet vonë.

Hoxhë Dr. Zekerija Bajrami