SHTATË KËSHILLA PËR TA PËRFORCUAR IMANIN

1- Falja e namazit në kohën e vet për arsye se është vepër e cila të afron kah Allahu.

2- Përmendja e Allahut (Dhikri) edhe nëse ajo është vetëm se pesë minuta brenda një ore.

3- Lutja e vazhdueshme për çdo ditë me vendosmëri dhe me mbështetje në Allahun.

4- Përkujdesja për leximin e Kuranit për çdo ditë që mos të bëhemi nga të shkujdesurit.

5- Largimi nga shoqëria e keqe dhe me moral të ligë.

6- Dërgimi i salavateve mbi të Dërguarin e Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, dhjetë herë në mëngjes dhe dhjetë herë në mbrëmje, dhe kërkimi i faljes një qind herë brenda dite.

7- Agjërimi i ditës së Hënë dhe të Enjte sipas mundësive dhe poashtu edhe agjërimi i ditëve të bardha.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU