Shejh Ebu Is’hak el-Huvjeni për shejh Albanin, rahimehullah

Shejh Ebu Is’hak el-Huvjeni për shejh Albanin, rahimehullah

Shejh Ebu Is’hak el-Huvjeni, hafidhehullah, thotë:

“Shejh Albani ishte njeri që fenë e merrte nga hadithi, andaj Allahu i dha bereqet në veprat e tija ashtu që akoma edhe sot njerëzit thonë: Albani, Albani, Albani… nuk hap fusnotë në libër e të mos shohësh se hadithit i ka dhënë vlerësimin Albani

, ose e ka vlerësuar si të saktë apo si jo të saktë. Krejt kjo në prani të smirakëve të tij dhe dijetarëve tjerë që merren me studimin e hadithit. Vdiqën duke qenë të gjallë, vdiqën para se t’u vjen vdekja”. Të këtillë e llogaris edhe pse te Allahu e jep llogarinë e tij përfundimtare.

Përktheu: Bekir Halimi/ISLAM.MK/kohaislame