S’JENI TË HUAJ..

S’JENI TË HUAJ…

S’jeni të huaj,
të ju humbasë nuk dua

Jo s’jeni të huajë,
dhe pse ashtu jeni duke menduar

Djalli është duke ju mashtruar,
nga familja është duke ju larguar

Eci më kujdes duke mos ju lënduar
Nuk do të ndalem,dhe as një herë nuk do ndalem

Eci sepse kështu unë deshiroj
Jo nuk do ndalem,ju më kuptoni

Ju pengon kështu t’më shikoni
Une do ju duroj,sabër do kërkoj,dhe si ju nuk jetojë

Jo as që më shkon nderë mendë të ju kënaq si ju të jetojë
Atë që unë dua është Allahu të më doj

Më flisni por sju dëgjoj
Atë që Allahu na ka urdhëruar unë do veproj

Më perqeshni une vemendje nuk ju kushtoj
Atë që pejgamberi ka thën une do mundohem ta praktikoj

Më largoni,më pergojoni,mua nuk me lendoni
Allahu të më doj une gjith kerkoj

Se jeta gjdo gjë të ofron
Atë që Allahu deshiron të bëhët as kush nuk mund të ndaloj

Më gjykoni për shkak që une nuk ju degjoj
Jo as ju fjalet e mija si degjoni

Unë deshiroj të ju ndihmoj
Jo të humbur nuk deshiroj të ju shoh

Nuk flas nga gjelozija,jo as nga lakmija
Lakmija në pasurin dhe veshjen e tuaj të shtrejta

Ju dua,pasha Zoten ju dua
dhe gjith lutem për ju

Ju dua sepse s’jeni të huaj
Lutem që Allahu dinin të na shtojë

O lutem më tër zemeren time
që Allahu të jet i knaqur më të gjith ne

Autore:Arta