RRËFIMET E NJË BABAI

O biri im: kam shijuar të shijshmet dhe nuk kam gjetur më të shijshme se sa shëndeti.

O biri im: kam shijuar të hidhurat dhe nuk kam gjetur më të hidhur se sa të kërkosh nga njerëzit .

O biri im: kam bartu hekurin, por nuk kam gjetur më të rëndë se sa borxhin.

O biri im: kam parë të pasurit dhe nuk kam parë më të pasur se sa ai që është i kënaqur me atë që ka caktuar Allahu për të.

O biri im: kam provuar durimin dhe kam shijuar të keqen, por nuk kam parë më të fortë se sa varfëria.

O biri im: më kanë armiqësuar njerëzit dhe nuk kam gjetë më armik se sa nefsin tim.

O biri im: kam veshur rrobat më të shtrenjta, por nuk kam gjetë rroba më të mira se sa devotshmëria.

O biri im: kam dëgjuar të flasin shumë, por nga heshtja kam mësuar më shumë.

O biri im: jam gjunjëzuar para shumë sfidave, por kur jam gjunëzuar për Allahun jam lartësuar.

O biri im: hapa shumë dyer, por nuk u mirëprita si në derën e pendimit.

Përshtati: Valdet Kamberi