MUSLIMANETË DASHUROJNË GJITHMONË E JO NJË DITË

NUK SHKONË JETA ME FESTA E ME RRENA
DUKE I MASHTRUE ME VITE POPULLINE,ME
GJEJA SE SODË ËSHTE, DITA E DASHURRIS
APO,DITA E (SHEN-VALENTIN-KËRKUSHITË)
 
VITI I KA 12, MUAJË APO 365, DITË NDESA
ATA QË KANË DASHURI  NDAJ GRAVE,NUK
I DASHURROJNE NJË DITE PORE,NGA DITA
E PARE, QE ME HOXHË BAJNE,KUNORIZIMË
 
MUSLIMANËT QË ALLAHUT AZZU VEXH ELE
BESOJNË KTO FESTA, ASË TE PARET TANË
NUKË I KANE, FESTUE,NDERSA NE ASE NUK
DIMË PO ASE NUK I FESTOJMË,NUK ËSHTË
 
KJO FESTA E JONË,SEPSE ME NJË LULE DHE
NJË, FUSTANË,ASAJ DASHURRI,NUK I THANE
DASHURI, E MUSLIMANITË ËSHTE BESIMI NË
ALLAHUN AZZUVEXHEL,DUKE,FALE NAMAZINË
 
E, DUKE DHANË ZEKATIN,DUKE I EDUKUARE,
FAMILJEN NE RRUGEN-ISLAME TE LARGOHEN
NGA DROGA,ALKOHOLI,DUKE E THANË FJALË
LA ILAHE IL LALL LLAH MUHAMEDUN RESULL-LLAH
 
ALL-LLAHU-EKBERE-MUSLIMANI,VETEM,DY FESTA
I KA-FITERE DHE KURBANË-BAJRAMI JO FESTA
TE PAGANËVE, QË KANË PËRFITIMË- HARRAMË
MUSLIMANI, KA DASHURIN,ME- H A L L A L L Ë…
 
Me Rrespekte:Dêgjuesi i Radio-Pendimit
Sabri Vilanci:14:02:2013-Suedi