…Resulullahun..!

Sa e gjërë është kjo tokë
E rrethuar plotë me shokë

Shokë të dunjasë e shokë të fesë
N’sprova shihet kush t’rrin n’besë

Në fjalë duken shumë besnik
Por me vepra të rallë fisnik

Shumë njerëz sot s’besohen
Edhe pse në Allah betohen

Në emër t’Islamit po mashtrojnë
Por me kohën shpejt dështojnë

Ka rrugëdalje dhe shpëtim
Te Allahu kthehu me pendim

Nëse don me kënaq Allahun
Merre shembull Resulullahun

Nuhi Osmani