Pse zëri i zmadhuezve nuk dështon asnjëherë në “Masjid Al Haram” në Mekën e bekuar:

Pse zëri i zmadhuezve nuk dështon asnjëherë në “Masjid Al Haram” në Mekën e bekuar:

3 sisteme të ZERIMIT operojnë në Masjid al Haram.
• Njëra është parësore dhe dy të tjera janë rezervë.
• Mikrofoni i djathtë Imamit është parësor, i mesmi është rezerva e parë dhe e majta nga të tre është kopje rezervë e dytë.
• Në rast të dështimit të sistemit parësor të zërit, rezervimi i parë ndizet automatikisht. Dhe nëse kjo dështon, atëherë rezervimi i dytë ndizet, duke i dhënë Masjid al Haram 0% shkallë të dështimit.
• Rreth 50 persona staf janë pas kontrollit të zërit.
• Më shumë se 6,000 zmadhuesë janë vendosur në të gjithë Masjid al Haram, oborret dhe rrugët dhe rrugët përreth, duke e bërë atë një nga sistemet më të mëdha të tingullit në botë.
• Secili imam dhe Muadhin kanë cilësime të shëndosha të vendosura në përputhje me zërin dhe tonin e tyre, duke siguruar qartësi dhe ekuilibër në të gjithë Masjid al Haram.