PSE TË ZEMËROHESH?!

Mos u zemëro e të thuash: Unë jam i pikëlluar.. ka të tjerë që janë në pikëllim më të rëndë se ti!

Mos u zemëro e të thuash: Unë jam i sëmurë.. ka të tjerë që janë shumë më të sëmurë se ti!

Mos u zemëro e të thuash: Nuk kam të holla.. ka të tjerë që nuk kanë as vendstrehim!

Mos u zemëro e të thuash: Unë jam i vetëm.. ka të tjerë që janë jetim dhe pa familje!

Mos u zemëro e të thuash: Pse o Zot?! Zoti yt është Bujar, i Urti, Fuqiplotë, Ai e di se pse!

E jotja mbetet të thuash unë jam robi Yt, që i nënshtrohet urdhrave të Tua dhe jam i kënaqur me caktimin Tënd!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU