6- PËRDORJA E MIKJAZHIT DHE PUDRAVE TË NDRYSHME NGA GRATË GJATË RAMAZANIT

Pyetja:

? Gjatë Ramazanit a lejohet përdorimi i mikjazhit dhe preparative tjera me të cilat lyhet fytyra dhe a ndikojnë ato në prishjen e agjërimit?

Përgjigje:

? Përdorimi i gjërave të lartpërmendura nuk e prish agjërimin e femrës. Në këtë rregull futen edhe sapunët, shamponët dhe të gjitha gjërat tjera të kësaj natyre të cilat prekin lëkurën si ngjyra e kanasë etj. Duke mos haruar se ndalohet përdorimi i mikjazhit nëse kjo dëmton fytyrën (apo përdoret për ekspozim para burrave të huaj. L.S.)

Shejh Abdulaziz ibën Bazi, fetava ed-daveti, vëll. 2 fq. 170)


Përshtati Lulzim Susuri
http://www.ehlihadithi.com/
https://www.facebook.com/HoxheLulzimSusuri