PSE PIKËLLOHESH ?!

Risku yt .. është në Dorën e Allahut.

Jeta jote .. është në Dorën e Allahut.

Caktimi yt .. është në Dorën e Allahut.

Atëherë pse të pikëllohesh?!

Braktise pikëllimin dhe thuaj: Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li sheni kul-lehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin (O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso gjendjen time dhe mos më lër të mbështetem në veten time, as sa një përpëlitje e syrit).

Nga arabishtja: Irfan JAHIU