Pse nuk falesh…

 

PSE NUK FALESH?

 

Si nuk falesh….

…kur e din se Allahu i Lartëmadhëruar, azze we xhel-l, të urdhëron me namaz

 

 ……kur e din se Namazi është porosia e Pejgamberit sal Allahu alejhi we sel-lem para vdekjes

 

 ……kur e din se Namazi është çelës i çdo të mire

 

 …kur e din se lënsi i namazit është me kriminelët në xhehennem

 

 ……kur e din se namazi t’i shlyen mëkatet

 

 ……kur e din se ruajtja e faljës së namazit është rrugë që të shpie në xhennet

 

kur e din se është e para gjë prej veprave për të cilën do të mirret në llogari robi ditën e gjykimit

 

“Me të vërtet namazi është detyrë për besimtarët në kohë të caktuar(Kur’an 4:103)” 

 

Perktheu nga arabishtja Ardian Elezi