Pesë kohët e namazit, Allahu i shlyen me to mëkatet

I Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë:
“Vini re! Sikur të kalonte një lum pranë shtëpive tuaja, dhe sikur ju të laheshit pesë herë në ditë, a thua do t’ju kishte mbetur ndonje papastërti?”
Të pranishmit thanë: “Nuk ka mundësi të mbetet ndonjë papastërti.”
I Dërguari (alejhi selam) tha: “Kështu është çështja e faljes së pesë kohëve të namazit, Allahu i shlyen me to mëkatet (e njerëzve).”

Muslimi