Përhapja e të këqijave, a është argument se është dobësuar Teuhidi(besimi) në mesin e muslimanëve!?

PËRHAPJA E MËKATEVE NË MESIN E MUSLIMANËVE, ARGUMENT I DOBËSIMIT TË AKIDES!

Pyetje;
Allahu ju dhuroftë mirësi!
Përhapja e të këqijave, a është argument se është dobësuar Teuhidi(besimi) në mesin e muslimanëve!?

Përgjigje;
Po, dobësimi i imanit(besimit) shpie në kryerje të mëkateve.
Nëse forcohet imani, atëherë besimtari largohet nga mëkatet.
Nuk i afrohet mëkatit, përpos ai që i është dobësuar imani, të pakët janë ata që janë syçel dhe i frikësohen Allahut ashtu siç duhet.

Shejh Abdulaziz Ibën Bazi, rahimehullah

Nga arabishtja;
Suad Shabani
03.03.2016