PËRGJEGJËSIA NDËRNJERËZORE NË ISLAM

Sipas Sheriatit, Islam,(ligjit hynorë) nëse një individ apo famile, që vuan ose vdes,per shkak të mungesës së ushqimit,veshmbathjes,vendbanimit ose ilaceve.E gjithë lagjja,fshati dhe cdonjëri që e ka patur në dije rastin e tillë,do të japin llogari dhe do të dënohen nga i plotëfuqishmi për moskujdesjen e tyre,dhe për mos
intervenimin e tyre,që ta ndihmojnë atë.
Vallë,sa jemi ne si Muslimanë të kujdesshëm për hallat e njëri tjetrit?
O Zot,udhëzoi të pasurit,ndihmoi të varfurit.
Allahumme Amin.

Hoxhë Zekerija Bajrami