Rtv Pendimi

PËRGJEGJËSIA NDËRNJERËZORE NË ISLAM

Sipas Sheriatit, Islam,(ligjit hynorë) nëse një individ apo famile, që vuan ose vdes,per shkak të mungesës së ushqimit,veshmbathjes,vendbanimit ose ilaceve.E gjithë lagjja,fshati dhe cdonjëri që e ka patur në dije rastin e tillë,do të japin llogari dhe do të dënohen nga i plotëfuqishmi për moskujdesjen e tyre,dhe për mos
intervenimin e tyre,që ta ndihmojnë atë.
Vallë,sa jemi ne si Muslimanë të kujdesshëm për hallat e njëri tjetrit?
O Zot,udhëzoi të pasurit,ndihmoi të varfurit.
Allahumme Amin.

Hoxhë Zekerija Bajrami

TË NGJAJSHME

IOS
ANDROID
DONACION
DËRGO MESAZH