Për pendimin…

Per  çdo pune te shemtuar
Na nxit shejtani i mallkuar
Veprat e ligeshta duke na i heshuar
Nga rruga e drejt me na largua
 
Prandaj vllezer e motra te mendojme
Shejtanin nga vetvetja ta largojme
Vepra te mira te punojme
Xhenetin e premtuar ne ahiret te fitojme
 
All-llahu xh.sh na ka premtuar
Me sinqeritet kush ka me u penduar
Kete bote ka me na letesuar
Ne ahiret me Xhennet me na graduar