Paradokse dhe teori fanta-injorancë

1. Kur nuk duan të shkojnë në xhami, thonë ne falmi me zemër. Ndërsa në kishë nuk bëhet kabull me zemër, duhet edhe me trup.

2. Kur duan të ndërtojnë kisha, rrëzojnë shkolla, nuk marrin leje, nuk i pyesin qytetarët, dhe tërë këtë në emër të një rrene të amdhe që e quajnë tolerancë. Ajo në fakt është diskriminim.

3. Kur dalin kundër ndërtimit të xhamive, thonë se na duhen çerdhe e shkolla ndërsa për kisha këto i rrënojnë dhe nuk dertohen fare.

Reshid Rida për ide sikur këto do të shprehej: ‘Diçka që as djallit nuk i shkon ndërmend.’

Aman ja Rabb mos na dëno shkak i mendjelehtëve tanë!

Sedat Islami