O NJERI MOS HARRO!

O njeri mos harro, se sa të pasur në botën tjetër kanë shkuar, e pasurinë e tyre tjetër kush është duke e shfrytëzuar!
O njeri mos harro, se sa njerëz autoritativ në botën tjetër kanë kaluar, po atje askush nuk i njef dhe do të jenë të nënqmuar!
O njeri mos harro, se sa të lumtur për në botën tjetër kanë udhëtuar, e atje lumturinë kurrë s’kanë për ta përjetuar!
O njeri mos harro, se sa bashkëshortë vdekja i ka ndarë, e në botën tjetër kurrë më s’kanë për tu takuar!
O njeri mos harro…