Rtv Pendimi

Nuk ka dyshim ne fjalen e Allahut subhanehu ve teala

Ai ta zbret ty (Muhammed) librin me argument që është vërtetues i librave të mëparshëm. Ai e zbriti më parë Tevratin dhe Inxhilin.

Ali Imran ajeti 3

TË NGJAJSHME

IOS
ANDROID
DONACION
DËRGO MESAZH