Disa nga të parët shumë bukur e kanë thënë:

“Allahu i ka krijuar
-melaiket me logjikë dhe pa epsh,
-kafshët pa logjikë por me epsh dhe
-njeriun me logjikë dhe me epsh.”

Kështu që ta keni parasysh se:
-atij që logjika i’a mund epshin i bashkohet radhës së melaikeve
-atij që epshi i’a mund logjiken i bashkohet radhës së kafshëve!

Hoxhë Fadil Musliu