Nganjëherë shpërblehemi për shkak të krijesave tjera!

Nganjëherë shpërblehemi për shkak të krijesave tjera!

Sulejmani(alejhi selam) kishte dal një ditë me Beni Israilët për të falur namazin e shiut, gjatë rrugës kaluan pranë një lugine, ku Sulejmani pa një milingonë e cila kishte ngritur këmbët dhe e luste Allahun duke thënë: ” O Zot! Ne jemi krijesat e Tua mos na shkatërro për shkak të gjynaheve të njerëzve, furnizona me shi ngase nuk ka kush tjetër pos Teje që na furnizon me të.”!
Atëherë Sulejmani u tha masës:”Kthehuni ngase Allahu do ta sjellë shiun për shkak të duasë së tjetërkujt.”

Them: O Allah mos na ndaj nga duatë e krijesave tjera!

Ibn Ebi Shejbeh në Musanaf.
Nga gj.arabe: Fadil Musliu