Rtv Pendimi

NGA SHKAQET E ZBRITJES SË SHIUT

1. Imani

2. Devotshmëria

3. Istigfari (kërkimfalja).

4. Dhënia e zekatit.

5. Largimi i padrejtësive.

6. Qëndrueshmëria në fenë e Allahut.

7. Largimi nga mëkatet.

8. Lutja.

9. Falja e namazit të shiut.

Dr. Muhamed el-Hebdan

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

 

TË NGJAJSHME

IOS
ANDROID
DONACION
DËRGO MESAZH