NGA MIRËSITË E MBULESËS

1. Respektimi i urdhrit të Allahut dhe të Dërguarit të Tij, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të.

2. Ruajtja e nderit.

3. Mburojë nga lakmitarët.

4. Pastërti për zemrat.

5. Argument i virtytshmërisë.

6. Argument i turpit.

7. Argument i imanit.

Dr. Muhamed el-Hebdan

Nga arabishtja: Irfan JAHIU