NGA FRYTET E IMANIT

1. Besimtarit i jepet jetë të bukur.

2. Besimtari është nën mbrojtjen e Allahut. 

3. Përmirësimi i trashëgimtarëve.

4. Zgjerimi në risk.

5. Arritja e dashurisë së Allahut dhe kënaqësisë së Tij.

6. Siguri në të dy botët.

7. Shijimi i ëmbëlsisë dhe kënaqësisë në adhurime.

Dr. Muhamed el-Hebdan

Nga arabishtja: Irfan JAHIU