Lansohet aplikacioni social “Pritjet në Kufi”

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) në bashkëpunim me “Open Data Kosovo” dhe “Girls Coding Kosova”, do të lansojnë sot aplikacionin social “Pritjet në Ku­fi”.

Qëllimi i platformës është hapja dhe shfrytëzimi i të dhënave për pritjet kufitare për planifi­kim të kohës për udhëtimet.

Qendra Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme publikon vazhdimisht të dhëna për qytetarët në website-in e tyre zyrtar.

Ky ka qenë pikë fillimi i bashkëpunimit shumë të suksesshëm në mes të projektit Techstitution dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, ku si rezultat është ndërtuar aplikacioni social “Pritjet ne Kufi”.

Kjo iniciativë e të dhënave te hapura synon të ndihmojë qytetarët e Kosovës të planifikojnë udhëtimet e tyre ndërkufitare për të kursyer kohë, për të shmangur vonesat e trafikut dhe për të kaluar kufirin sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ky aplikacion miqësor i mbledh të dhënat nga 12 kalimet kufitare dhe gjeneron video në kohë për të treguar statusin e çdo pike kufitare.

Shfaq automatikisht të dhënat për profilet e mediave sociale dhe është projektuar për të ndihmuar përdoruesit të marrin vendime në lëvizje.

Ky aplikacion është projektuar dhe ndërtuar nga projekti i Techstitution ne bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Techstitution është një mjet për transferimin e njohurive dhe një kontribut i drejtpërdrejtë në zgjidhjen e problemeve, duke siguruar zgjidhje të thjeshtë digjitale për sfidat komplekse institucionale.