NËNTË MJETET PËR DASHURI TË PËRHERSHME

1. Përsëritni së bashku përherë:

Shpresojmë tek Allahu që të na bashkon në dynja dhe ahiret; si kjo shprehje dhe të ngjashme me të, e forcojnë lidhjen bashkëshortore dhe e shtojnë dashurinë mes dy bashkëshortëve, derisa ajo të jetë e vazhdueshme dhe të mos vdes.

2. Shtoni sjelljet që aludojnë në butësi dhe dashuri:

Këto sjellje janë të vogla dhe të thjeshta, mirëpo me peshë të madhe dhe vlerë të shtrenjtë, si p.sh. të vendos ushqimin në gojën e tjetrit, apo kur të ulet t’ia afron karrigen, apo t’i shërben çaj apo kafe, etj. Të gjitha këto sjellje, kur burojnë nga burri për gruan e vet apo nga gruaja për burrin e saj, e vërtetojnë dashurinë mes tyre.

3. Gjetja e kohës për diskutime mes dy bashkëshortëve:

Ata dy nuk i pengon asgjë që të ulen dhe ta shikojnë njëri-tjetrin me ngrohtësi dhe dashuri dhe të flasin për të kaluarën dhe të tashmen dhe të ardhmen e tyre. Ata mes veti janë burrë e grua, po janë edhe shokë shumë të afërt dhe të mirë. Kur flasin, njëri cek ndonjë fjalë e tjetri ndonjë rrëfim, qeshin dhe e kapin njëri-tjetrin për dore, dhe kjo e tëra e ripërtërin dashurinë mes tyre dhe u jep jetë të gjatë.

4. Shprehja e çdonjërit prej tyre se ka nevojë për tjetrin:

Kjo e shton nevojën për njëri- tjetrin dhe i lidh mes veti edhe më tepër.

5. Siguria emocionale kur ka nevojë për të:

Shembull kur gruaja është shtatzëne burri i saj është pranë saj dhe ai i përjeton dhembjet dhe ndjenjat e saj, apo kur burri është i sëmurë gruaja i qëndron pranë me emocionet e saj dhe është krahu i tij. Dynjaja ka sfida të ndryshme dhe përjetohen situata të llojllojshme dhe ka nevojë që çdo palë të qëndron me tjetrën dhe t’i jep përkrahje emocionale derisa të shtohet dashuria.

6. Të dhuruarit e dhuratave:

Burri i dhuron gruas dhuratë apo gruaja i dhuron burrit, qoftë ajo për shkak të ndonjë manifestimi apo jo, dhe gjithmonë gjërat e papritura lënë ndikim më të madh sepse ato janë të papritura. Dhuratat janë shenjë e dashurisë mes tyre dhe i parfumosin ditët e martesës mes tyre dhe netët e saj.

7. Shpeshtimi i duave pas çdo namazi dhe kohët kur pranohen lutjet:

Në pjesën e tretë të natës, apo mes ezanit dhe ikametit apo ditën e Arafatit apo gjatë udhëtimit, që Allahu ta shton dashurinë mes tyre dhe të mos vdes ajo dashuri mes tyre, po ajo të jetë e gjallë dhe e vazhdueshme, e këtë mundet ta plotëson vetëm se Allahu Fuqiplotë.

8. Të sillet çdonjëri me tjetrin me shpirtin e faljes dhe mirëkuptimit

Të sillen me respekt dhe me mëshirë dhe t’i neglizhojnë gjërat negative dhe të koncentrohen në gjërat pozitive. Kjo e shton dashurinë dhe e bën të përhershme.

9. Ti mësojnë fëmijët e tyre si ti respektojnë prindërit:

Kur burri i mëson fëmijët që ta respektojnë dhe ta duan nënën e tyre, ajo padyshim se do të ndjen gëzim dhe lumturi, dhe ajo nuk do ta harron një situatë të tillë. Kjo e ripërtërin dashurinë mes veti nga fillimi. E njëjta ndodh edhe kur gruaja ju flet fëmijëve për prindërin e tyre.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU