NË QELINË E LIRISË

Na kanë dhënë këpucë dhe na kanë marrë rrugët.

Na kanë dhënë parlamente dhe na kanë marrë larine.

Na kanë dhënë parfum dhe unazë dhe na kanë marrë dashurinë.

Na kanë dhënë qumësht të thatë dhe na kanë marrë fëmijërinë.

Na kanë dhënë xhamia dhe na kanë marr imanin.

Na kanë dhënë plehëra kimike dhe na kanë marrë pranverën.

Na kanë dhënë truproje dhe dryna dhe na kanë marrë sigurinë.

Na kanë dhënë protestues dhe na kanë marrë revolucionin.

Na kanë dhënë shkallë dhe na kanë marrë fronin. Na kanë dhënë kurorë dhe na kanë marrë kokën.

Na kanë dhënë libra dhe na kanë marrë shkollën.

Na kanë dhënë lirinë dhe na kanë hapur burgjet.

Na kanë dhënë shtëpi dhe na kanë marrë familjet.

Na kanë dhënë shoqëri e na kanë lënë të vetmuar. Pra, kujdes kur merrni!

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi