NDRYSHUESI I GJENDJEVE TONA, ALLAHU

Allahu na pastroftë dhe përmirësoftë zemrat tona.

Allahu na largoftë nga brengat tona.

Allahu na faltë mëkatet tona.

Allahu na shtoftë të dashurit tanë.

Allahu na dhashtë bereqet në jetën tonë.

Allahu na largoftë fatkeqësitë tona.

 Allahu na përmirësoftë familjet tona.

Allahu na përmirësoftë mendimet tona.

Allahu na përgëzoftë me atë që na gëzon.

Allahu na forcoftë në rrugën e Tij.

Allahu na furnizoftë me pasuri hallall.

Allahu na shtoftë dijen e dobishme.

Amin

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi