NDËSHKIMI I ATIJ QË E BRAKTIS NAMAZIN

Atë që e braktis namazin, Allahu e ndëshkon me pesëmbëdhjetë ndëshkime, gjashtë nga to në dynja, dhe tri në prag të vdekjes, dhe tri në varr, dhe tri pasi të del nga varri!

– Gjashtë në dynja janë:

1. Allahu e largon bereqetin nga jeta e tij.

2. Allahu ia largon pamjen e njerëzve të mirë nga fytyra e tij.

3. Veprat e tij nuk shpërblehen nga ana e Allahut.

4. Nuk ia ngrit lutjen atij në qiell.

5. E urrejnë krijesat në dynja.

6. Nuk bën pjesë në lutjet e njerëzve të mirë.

– Tri në prag në vdekjes janë:

1. Ai vdes i nënçmuar

2. Vdes i uritur

3.Vdes i etur dhe edhe nëse të gjitha ujërat e deteve i pi nuk ia largojnë etjen atij.

– Tri që e godasin në varr:

1. I ngushtohet varri.

2. Allahu i ndez zjarr në varr.

3. Allahu e ndëshkon në varr me forma të ndryshme.

– Tri në Ditën e Kiametit janë:

1. Allahu e shikon me syrin e zemërimit.

2. Allahu e llogarit ashpër.

3. Allahu jep urdhër që ta dërgojnë në Xhehenem.

Për këtë arsye falu para se të vjen exheli dhe falu para se ta falin namazin ty!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU