NDEGJUESIT E RADIO PENDIMIT

           Ndegjuesit e Radio Pendimit
 
            Gjithe BOTES ane e mbane,
                te gjithe EL-HAMDU LIL-LAH
               jan MUSLIMANE.
   
             Tegjithe MUSLIMAN
              kjo asht mrekulli.
             Emisionet e Radio Pndimit
             i ndegjojne dhe marin
             shum dituri.
 
             Ndegjues e Radio Pendimit
             te nderuar te rrespektuar,
            prej emisioneve te Radio Pendimit
            shum jemi udhezuare.
 
            Ndegjues te Radio Pendimit
          prej AMERIKE, AUSTRALIE,
          AFRIKES , ZELADES SE RE.
          Nalejoni neve prej BALLKANIT
          neper mes valve te Radio Pendimit
          t,jupershendesmi ne .
 
         Me pershendetjen  me te bukure
         me te ambel ISLAME
         
        
           Hida Rahini -Thaqi