NDARJA E VËRTETË

Ndarja e vërtetë nuk është ajo e udhëtimit.
E as ajo e dashurisë.
E as ndarja nga nëna, babai, vëllai apo motra.
E as ndarja nga shoku.
E as madje vdekja nuk është ndarje, ngase do të tubohemi të gjithë së bashku në ahiret.
Ndarje është që njëri nga ne të jetë në Xhenet dhe tjetri të jetë në Xhehenem.
Me të vërtetë kjo është ndarja reale.
O Zot, na bëj ne, familjet tona dhe të dashurit tanë nga banorët e Xhenetit.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU