Na mëshiro..!

Tërë ditën mëkate, mëkate edhe natën
Frikoju peshorës, ku veprat do t’matën.

Ate ditë kur vdes, veprat i merr me veti
Pendohu sa je gjallë, se s’të lanë as deti.

Familja të përcjellin, shpejt të harrojnë
Pasurinë që fitove, mënjeherë e harxhojnë.

Shoku më i mirë, kurr prej teje s’ndahet
Në varrin e errët, me ty do të ndalët.

Ato janë veprat, që të shoqëruan në jetë
Të mira dhe të këqija, i ke vepruar vet.

Mos fajëso askënd, fajësoje vetveten
Sa ishe n’dunja, s’e kujtoje vdekjen.

Puno për atë ditë, ditën e premtuar
Kur do llogaritesh, për atë që ke punuar.

Drejtësi e madhe, s’ka manipulime
Për veprat e tua, s’ke arsyetime.

Është peshorja, që matë vetëm drejt
S’të bën padrejtësi, s’pranon as ryshfet.

Ti je Mëshiruesi, Zot na mëshiro
Dhe nga rruga Jote, kurr mos na largo.

Nuhi Osmani