Mustafa Terniqi

Mustafa Terniqi. Lindur me 02-05-1977. Aktualisht eshte Drejtor i Davetit dhe Perkujdesjes se Hoxhallareve prane LHSH (Lidhja e Hoxhallareve te Shqiperise), dhe anetar i komsionit te fetvave prane LHSH. Hatib ne Xhamine e Bardhe dhe Ligjerues ne Xhamine e Madhe (Durres). Eshte thirres i njohur dhe aktiv me ligjaratat e tij neper xhamija te ndryshme brenda dhe jashte Shqiperise. Eshte i martuar dhe ka disa femije. Ne kerkim te diturise islame ka dalur qe ne moshen 16 vjecare. Ka kryer shkollen e mesme ne Siri. Ndersa studimet e Larta per Teologji – dega fikh, ne Liban. Me vone do te trasferohet serisht ne Siri, ku edhe do te specializohet ne Shkencen Hadithit, nga Shejhu i nderuar shqiptar, Abdulkader Arnauti (r.h). Gjate qendrimit ne Siri ka punuar si redaktor fetar ne Shtepine botuese “Darul-Me’mun Liturath” , Damask, ku edhe ka botuar 3 libra
ne gjuhen arabe. Nje prej librave te autorit e gjejme edhe ne gjuhen shqipe “Kumtesa e udhetimit”. Eshte autor i disa librave islame ne gjuhen shqipe dhe perpilues apo autor i nje mori shkrimesh te botuara ne revista te ndryshme si Argumenti, Gazeta Lidhja, etj.