MUSLIMANI MES DUNJASË DHE AHIRETIT

Muslimani nuk duhet të zhytet e të mbytet pas epsheve të kësaj bote, e t’i harron obligimet dhe adhurimet fetare.
As nuk duhet t’i përkushtohet vetëm Ahiretit e të lë anësh obligimet ndaj vetes,ndaj familes dhe shoqërisë.
Pra Muslimani është adhurues dhe studjues,adhurues dhe mësues adhurues dhe prodhues.Muslimani e din se cdo punë e dobishme është adhurim.Andaj,ai në besim dhe adhurim kërkon shpëtim.

Shkruar nga hoxha Zekerija Bajrami.