MUAJI I LIRISË DHE SHPRESËS

Ne u lodh?m shum? gjat? nj?mb?dhjet muajve

s’na mbeti forc? tjet?r p?r tu duruar v?shtir?sive,

frymonim? lirsh?m por nuk e ndjenim? arom?n e liris?

donim t? shpresonim? por si,kur pat?m humbur kuptimin e shpres?s.

 

Zemrat u ngurt?suan kur humb?n m?shir?n nga peripecit e jet?s

shpirtrat u err?suan kur humb?n besimin ndaj t? s? v?rtet?s

trupat u lodh?n kur pat?n humbur fuqin pas sigurimit t? ekzistenc?s

gjymtyr?t u p?rgjysmuan kur dhan? gjithçka e nuk mor?n gj? prej jet?s.

 

Ne u lodh?m shum? gjat? nj?mb?dhjet muajve

e shpresa e vetme ishit ju o muaj i shpalljeve,

prandaj me shum? mall? ju prit?m

dhe vizit?n tuaj me knaq?si e mikprit?m.

 

Ardhja juaj ishte nj? mrekulli e zbritur nga Qielli

na u rikthyen buz?qeshjet n? fytyr?,sikur pas shiut kur shk?lqen Dielli,

na u mbush?n me dashuri zemrat,kur n? to u rikthye m?shira

na u ndriçuan shpirtrat me nur,kur n? to gjall?roj besimi dhe e v?rteta

na u ç’lodh?n trupat nga knaq?sia,kur n? em?r t? All-llahut na u rikthye fuqia

gjymtyr?t sikur u rigjeneruan,kur kuptuan se s’vlejkan gj? mir?sit e k?saj jete.

 

Namazet e teravive jan? t? gjata,por sjellin shpërblime të panumërta

ditët që agjërojmë janë të nxehta,por harohen kur në mbrëmje shuhet etja,

namazet,duat e lutjet pranohen,kur me sinqireitet nga Zoti drejtohen

ky është muaj i faljes,ku besimtarët nga mëkatet pastrohen

ky është muaj i lirisë,ku besimtarët nga rrobëria shpirtërore lirohen

ky është muaj i shpresë,ku besimtarët forcohen dhe bëhen durimtarë ndaj sprovave.

 

Sonte është nata që mbart me vete vlerën e njëmijmuajve

çdo pëllëmb toke është e mbuluar nga prania e melekëve,

aktivitetet tona nga ana e tyre regjistrohen e tek All-llahu dërgohen

dhe pa ja nda i luten Krijuesit që vepërmirët sonte të shpëtohen.

 

 

Fjalët nuk kanë të ndalur,por lutuni për tu falur

ashtu siç hyri ky muaj, është edhe duke dalur

sonte jemi tubuar e lutemi për falje të gjithë këto që jemi

sepse këtë mundësi vitin e ardhshëm disa nga ne nuk do ta kemi.

 

                                             Shkruar nga: Xhemshit Jusufi

                                                                      23.Korrik.2014