KËTA JANË ÇIFUTËT!!

Dijetari Muhamed Arifi, Allahu e ruajtë, thotë: Një i burgosur rus, në luftën e dytë botërore, shkroi në shkrimet e tij: Gjermanët në vitin 1941 na detyruan të hapin një gropë të thellë në tokë, dhe pasi që e përfunduam atë që deshën, e thirrën një grup nga çifutët dhe i hedhën në gropë. Na urdhëruan t’i varrosim dhe t’u hedhin dhe mbi kokë, por e refuzuam një gjë të tillë të trishtueshme. Pasi që ne refuzuam, gjermanët urdhëruan që ne të hidhemi në gropë. Dhanë urdhër që të varrosemi, dhe i thanë çifutëve të na hedhin dhe mbi kokë dhe të na varrosim. Çifutët nuk pritën fare, dhe pa fare dyshimi, filluan menjëherë të hedhin dhe mbi kokët e tona!! Po të mos i kishin ndërprerë gjermanët do të varroseshim për së gjalli. Pasi që dha urdhër gjenerali që të na nxjerrin na tha: Desha vetëm se ta dini se kush janë çifutët dhe pse i vrasim?! 

Marrë nga faqja zyrtare e dijetarit Dr. Muhamed Arifi

Nga arabishtja: Irfan JAHIU