MOTËR MOS U MARTO!!

Motër mos u marto nëse mendon se martesa i shëmbëllen tregimeve të dashurisë që i lexon dhe i sheh nëpër filma.. martesa është një realitet i lartë, kurse ajo që ta prezantojnë iluzion dhe degjenerim!

Motër mos u marto para se t’i mësosh të drejta e tua, dhe mos u marto para se ta mësosh pozitën e burrit dhe të drejtat e tij!

Motër mos u marto para se të kuptosh mirë kuptimin e martesës dhe objektivat e saj në fenë e Allahut!

Motër mos u marto para se të mësosh se si ta ndërtosh mbretërinë tënde, dhe si t’i edukosh fëmijët e tu, sipas parimeve fetare!

Motër mos u marto nëse mendon se martesa është “përvojë” dhe mundesh të dalësh nga ajo kur të donë dhe për çfarë të donë!

Motër mos mendo se nuk ekziston dallim mes jetës tënde me familjen dhe mes jetës tënde me burrin tënd!

Motër martesa është një marrëveshje e rëndë dhe jetë tjetër.. ajo i ka ligjet e saj dhe rregullat e saj të veçanta!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU