MOS E HUMBË KOHËN E SEVAPIT

 
SECILI NJERI QE ËSHTË MUSLIMAN
MOS TA HUMBE KOHEN E SEVAPIT
TË KRYHET OBLIGIMI I KURBANIT
QË SIVJETE PO I BIE MË 15 TETOR.

SOTË ELHAMDYLILLAH PREJ ZOTIT,
XH.H.KEMI VLLAZËR MUSLIMANË
QË I KANË KUSHTET PËR TË PRERË KURBAN

SE SEVAPIN KËSHTU E FITON.

PËRË VETI SHUMË SEVAPË PËR  ATA
QE KRYEJNE NJË OBLIGIME ME VLERA
TE ALLAHU AZZUVEXHEL URDHËRINË
E TIJ NE VENDE E QOJNË.

MË SË SHUMTI SEVAPË FITOJNË KËTU
GËZOHEN JETIMËT DHE  SKAMNORËT
SE SHUMICA MISHIN ÇDO DITË 
NUK KANË MUNDËSI TA KEN NË KËTË FESTË.

FESTA E MADHE E KURBAN BAJRAMIT
ËSHTË DITË QË NA MUNDËSON,
ME SHTU EDHE NJË VEPËR BAMIRËSIE
SE TË NESËRMEN NDOSHTA S`JEMI, ASKUSH SE DIJE.

KJO DYNJA KA PASURË SHUMË PASANIK
DISA NGA TA ALLAHU XH.H.I KA SPROVU
NGA PASANIKU KA RA NË FUKARA

MOS MIRËNJOHJEN NGA AI JU KA PËRKUJTU.

SABRI VILANCI:10.10.2013  VUSHTRRI /R.KOSOVË


TË GJITHË,MUSLIMANVE-GËZUAR K U R B A N  B A J R A M I