LIROJE DORËN ME SADAKA

‪Liroje dorën me sadaka, do të lirohen nyjet e vështirësive përreth teje.‬
‪Lutja e tjetrit për ty mund të jetë vendimtare për të dalë nga kriza.‬
‪Ndërsa nevoja jote për shpërblim është më e madhe se ajo e të varfërit për ca kacidhe.

Shkruar nga Hoxha Ekrem Avdiu, përcjellë Radio Pendimi.