LE TË JETË KURANI MORALI YT

Kur të vjen një i pikëlluar .. hesht.

Kur të vjen një që kërkon falje prej teje .. falja.

Kur të vjen një nevojtar dhe ta shtrin dorën .. shpenzo.

Prej teje nuk kërkohet të mbash me vete Mus’haf në xhep,

mirëpo prej teje kërkohet që ajetet e Kuranit të jenë morali yt.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU