La Ilahe Il-lall-llah

Ti qe erdhe në këtë botë
falënderoju te lumit Zot.
Jo rastësisht  ti këtu  je
përgjegjësi të  madhe ndaj krijuesit ke.

Si krijesë shume e çmuar
pos Iblisit të gjithë tu nënshtruan.
Tu dha toka te jetosh
vepra të  mira  te punosh.

Gjera të  bukëra të  shijosh 
Zëra  te këndshmen te dëgjoje-she 
shije te bukura te shijosh
jetën i lumtur ta jetosh.

Të martohesh e familje të krijosh
fëmije-të  e tu ti edukosh
Por një gjë ti mos harro
nga ky Dinë  mos u largo.

Çka do te bësh  ti ne këtë jetë
llogarinë e gjen ne ahiret.
Dije mirë  ti or  njeri
për  çdo vepër ka llogari.

Mos u habit ti ne këtë jetë
sepse vdekja pa pritur te vjen
se din egjeli ku te gjene 
përgatitu   ti  për ahiret.

Fjalë te ëmbla  qe s’ rendojnë 
vepra te mira qe shumë  peshojnë 
I veçuar të  mbetet namazi
mos e harro Haxhin e jepe  zekat-in.

Tu ndihmosh të  varfërve dhe shoqërisë 
vizito të  sëmurit  dhe invalidë
Lexo lexo shumë  ti për  këtë   Din
elif lam është   vepër e mier.

shumë  të  lexosh dhe meditosh
për këtë Dinë  ne rrugë  te drejtë 
ti ta kesh si mision të  shenjtë 
këtë fe të bukur ta promovosh
shumë sevape do të fitosh.

Shpërndaj libra dhe këshilla të mira
se kështu të  shtohet tu pasuria.
Ushqim shpirti  ta kesh kuranin
lyp pendimin gjatë namazit.

Pasuria jote te jetë  Zeka-ti
udhëtim i shenjtë  të  jetë  Haxhi
ku do te shkosh dhe kudo të jesh 
ty egjeli prapa te pret.

Veprat e mira te ndihmojnë 
e namazi ty  të  shpëton.
Lutu lutu shumë  dhe bërë   ibadet 
se Zoti është i madh e banë  rahmet.

Aji të dënon por edhe të falë 
aji të  jepe  dhe të  sprovon.
Aji është një e tjetër s’ ka
La ilahe il-lall-llah

Hatem Salihu